Tio år har gått utan prishöjning!

Tack vare företagets utveckling har vi inte behövt höja priset på våra laminerade luckor sedan september 2008. Trots den låga marginalen - eller kanske just därför - klarade vi lågkonjunkturen utan prishöjning. Framtiden ser ljus ut och vi kommer att försöka pressa priserna även i framtiden.
En stor tack till alla våra kunder!